Christina Leibinger


Christina Leibinger & Günther Leibinger
C.E.O Of Paul LEIBINGER company

Christina Leibinger là thế hệ thứ 3 trong đại gia đình Leibinger và cha cô Günther Leibinger đang điều hành  Paul Leibinger GmbH & Co. Leibinger sử dụng các phương pháp quản lý hiện đại, nhân viên có trình độ cao của chúng tôi đóng một vai trò quan trọng không kém. Kiến thức và sự cống hiến của họ rất quan trọng cho sự thành công của Paul LeiBinger. Paul LEIBinger hiện đang sử dụng khoảng 230 chuyên gia ở Tuttlingen, Đức và 15 người khác tại công ty con ở East Troy, Wisconsin.