CAMERA VISION V-CHECK LEIBINGER

DÒNG CAMERA CHECK LỖI SẢN PHẨM CAO CẤP


Các sản phẩm được in mã và đánh dấu không chính xác hoặc không đầy đủ là một tổn thất lơn cho công ty. Không chỉ lãng phí thời gian, tiền bạc và tài nguyên công việc, thậm chí có thể làm hỏng hình ảnh của công ty.


  • Thể loại: MÁY IN PHUN DATE LEIBINGER


Mô tả

Sự kết hợp giữa máy in phun LEIBinger và hệ thống Camera V-check có khả năng ngăn chặn các tình huống sai hoặc thiếu thông tin ngay từ đầu, mang lại độ tin cậy sản xuất cao.

Hệ thống Camera Vision V-check của Leibinger cho phép kiểm tra các yếu tố đã được chọn trước đó như: văn bản, ngày hết hạn, số sê-ri, số lô hàng và những thứ khác sẽ được kiểm tra chặt chẻ. Camera V-check ngay lập tức gửi tín hiệu đến máy in phun LEIBinger khi phát hiện các sản phẩm được mã hóa không chính xác. Hệ thống có khả năng kích hoạt các hệ thống bổ sung để dừng dây chuyền sản xuất hoặc thông báo cho người vận hành bằng cách sử dụng tín hiệu âm thanh hoặc ánh sáng tương ứng . Hệ thống giám sát LEIBinger đảm bảo rằng chỉ những hàng hóa được đánh dấu hoàn toàn và chính xác mới được chuyển đến khách hàng.